14th Jul 2010

 1. Sign in
  1. esa en janitzio:S amm recuerdoo qe iva toda bofaa ja bien machin dijo nely ay we aki parese la indepee :s jaa la riskaa jajaa estaa bn paradotaaa inche subidaa dee miierdaa jajaa era amediacionn apenaas :S faltavan unos 20 minutos para llegar arriba ppff ke flogeraa me voy kuidenzee mee largo biiee saludoz a a nadiië

More from anahiifernandaa

 1. 13anahiifernandaa
 2. 9anahiifernandaa
 3. 11anahiifernandaa
 4. 5anahiifernandaa
 5. 2anahiifernandaa
 6. 28anahiifernandaa
 7. 26anahiifernandaa
 8. 23anahiifernandaa
 9. 21anahiifernandaa
 10. 13anahiifernandaa
 11. 12anahiifernandaa
 12. 7anahiifernandaa
 13. 4anahiifernandaa
 14. 3anahiifernandaa
 15. 1anahiifernandaa
 16. 29anahiifernandaa
 17. 28anahiifernandaa
 18. 27anahiifernandaa
 19. 26anahiifernandaa
 20. 25anahiifernandaa