16th Sep 2010

 1. Sign in
  1. EESAA DE AASEE RATYYYTOOO!
   EEN LAAA MOOODEERNAAA(H)
   OOK POR KEE YAA VIOOO EN LAA MODERNAA
   KN MII SSSPOSOO;$
   Y MI BB(YN)
   NYYY CKEEE OOY HAABLEEE VIAAA FOON KN
   NAAATHYY MYY LOOVEECH!
   YY STABAAMOOSS AASIIIEENDOO 2 3 TRAANZAAZ(66!
   JOJOJOJO PEROO SHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!
   EES PA MPINAAR AA KAAREEN
   AAHY UUPSSS!!
   KEE SEGUUN ELLAA DISSCKEE SOOEE VIVOORAA PFF
   SII SUPIEERA KE MEE PEIINAAN TODIII TOODIII
   ;D SII TAMBYEEN TE VIVOOREO WEEY
   ES KEE KOMO ES TAAN INTERESANTE TUU VIIIDAAA(N)
   OSEEA ES POR KEE ME DAAN GANAAAS DEE VEER KOMO
   EES LA VIIIDAA DE UNA RUKA KE NAMAAS
   AANDAA DEE LYYAANDRAA POR ESOOO YA SAKAAS
   O NEEH!
   PEERO PSS TUU ME VAAS&MEE VIIENESS AMOOR!
   MMH CKE MAAS KE MAAS JAJAJA
   NEMBREES GRACIIIAAAS AMIIGUIIS POR DECIIRMEE
   JAJAJ SII TOOEE DE AACUERDIIIS CKONTIIGOOO
   DE KE ELLA ESTA BYEEN PEDEEJAA& TODOO SE KREE(EEEEEEEEEEEEEEEEEYTH)
   YY PSS POR ESOO KOJEE A KADA RATHOO
   KN TOODOOOSS LOOOS VAATHOOOSS!
   KE MAS JAJAJ Y GRACIIIAAS PRO HABLAARMEE
   A LAA KASAAA AMIGUISSS PA DECIIRMEE
   KEE DIISSKEE KEE LA WWEY TIENE VAATIIRRY
   HJAHJAHJA PEERO KOMO NOOOS MIAAMOOOS
   AASTA ALOON SEE RIOO JHAHJAHJA
   TODOOOSS DE CKEE AHY KE PENDEEJAA
   KIEREE LLAMAAR LA ATEENCIOOON!
   JAJAJ MII VIIDAA JAJAJA POBREESITAA
   AVEER ON TAA JAJAA POR KEE TUU DICKEE AMIGUIISS
   ME DIJO KE NI FOTIIS TIIENEES AUUUUUW!
   POBREE JAJAJA
   Y ALOON DICIIEENDOO PIINCHE MORRAA NAMAS
   ANDA VIENDO AVER KE PENSKAA JAJA
   PERO NO PESKO NADAA JHAHJAJHA
   AAHY ALOON YOO POR ESOO LOO AMYYY
   PA KE SEEPAAAS ALON TRAAEE CEEL POOR
   SII LEEE KIEREES PREGUNTHAR SI DIJOO ESOO
   OK TE LOO DOOY 8110285599 OOKIIISS
   HJAHJAHJAJHAHJAHJ PEENDEEJAAA SEGUUN ELLA AACKAA&AACKAA YY NI VATIRRII TIENEE
   MUUCHAAS GRACIIAS A [email protected] KEE ME PEIINAA TODIII
   GRACIIAS AMIGUIIIS TY AMYY (6666)

   ALON AA TYY TAAMBYEEN POR KE NOOS BURLAMOOS
   POR KE EN LAS FOTOOS DE KAREN SALEE SUU BOLLO
   IINFLAADOO JAHJAHHJA KE WENO KE ME DIJISTE TODII AMOR
   YY KE AHORA DICEES KE KE AASKIITOO KEE POR
   KEE SE LE VEE EEL BURROO INFLADO EN LAS FOTOOS
   PERO ELLA BN ACKAA BN SEENSUAAL SEEGUUUN!
   TYY AMOO AMOOORRCH!! AAL RATYYTOO AAH CLOCHAAR!!
   :O JAJAJA YAYAYA BAAAYY

   POR KE TIREE MUCHA KAKA PARA MAAS MIEERDAAA!

More from china_termy13

 1. 30china_termy13
 2. 28china_termy13
 3. 24china_termy13
 4. 16china_termy13
 5. 23china_termy13
 6. 4china_termy13
 7. 2china_termy13
 8. 1china_termy13
 9. 26china_termy13
 10. 23china_termy13
 11. 16china_termy13
 12. 13china_termy13
 13. 15china_termy13
 14. 13china_termy13
 15. 7china_termy13
 16. 3china_termy13
 17. 1china_termy13
 18. 31china_termy13
 19. 30china_termy13
 20. 27china_termy13
 21. 26china_termy13
 22. 10china_termy13
 23. 28china_termy13