10th Dec 2009

 1. Sign in
  1. Fliz Naavidaad bb ^^

   Una foto qndo era peqee de laa naavidaad paasaadaa =)
   Apesaar q yego ants de naavidaad fue como mi mejor regaalito :) Fue mi blaancaa naavidaad (8) le adorO ... Buskaando su regaalito de naavidaaad ;)...

   ...Hundidaa yo staabaa aogaadaa n soledaad, mi (L) lloraabaa de un vaacio totaal todo lo intente x dohndm qieraas te busq...~alc mi rostro & yegaaste tu...triste & desolaadaa yaa no pud soportaar maas despraadaa eraa imposible de estaar...yegaast tu & todo kmbio , ygaast tu laa spraanzaa triunfo , ygaast tu volvi a naacer.Por taanto tiempo qic encontraar la solucion a ese graan vaacio q yebaabaa n mi interior...
   •Dedikdaa ^^

More from coqetitaaah

 1. 4coqetitaaah
 2. 12coqetitaaah
 3. 24coqetitaaah
 4. 2coqetitaaah
 5. 20coqetitaaah
 6. 6coqetitaaah
 7. 28coqetitaaah
 8. 12coqetitaaah
 9. 23coqetitaaah
 10. 21coqetitaaah
 11. 19coqetitaaah
 12. 18coqetitaaah
 13. 15coqetitaaah
 14. 14coqetitaaah
 15. 12coqetitaaah
 16. 11coqetitaaah
 17. 9coqetitaaah