21st Dec 2009

 1. Sign in
  1. ***qiieeroo viviiirr laa viiddaa amandotteee soloo ttuu amoorr mee aa exoo renaceerr,,, naaddaa a laa viiddaa iioo lee pediireee sii laa pueeddoo viivirr amanddoteee,,,, abraazamee ii olviiddeemoos eel aiieerr,,, noo aii doolorr junttoo aa ttiii vueelvoo ddee nueevoo a viivirrr,,,,,,*** mii niiñaa uuappaa ttee amoo eereess ttoodiittoo,,,, erees loo priiimeroo ereess loo maass valiiosoo qqee ttengoo,,,, tiieneess mii kooraazoonn,,, PARAA SIIEMPPREE!! [b] [*aangeelaa & laurii# 4eveerr}* [/b] TTEEE AMOOO ,,,*lloo nuuesttroo noo ttendrraa fiinaaall,,,*

More from eelmundodeangela

 1. 27eelmundodeangela
 2. 24eelmundodeangela
 3. 19eelmundodeangela
 4. 17eelmundodeangela
 5. 27eelmundodeangela
 6. 26eelmundodeangela
 7. 25eelmundodeangela
 8. 20eelmundodeangela
 9. 17eelmundodeangela
 10. 16eelmundodeangela
 11. 15eelmundodeangela
 12. 14eelmundodeangela
 13. 12eelmundodeangela
 14. 11eelmundodeangela
 15. 10eelmundodeangela
 16. 9eelmundodeangela
 17. 8eelmundodeangela
 18. 7eelmundodeangela