11th Oct 2010

 1. Sign in
  1. :$$' MEE AMOOR SACkkAAS QkkEE YAA CkkAASii 3 MEESES GRAASiiAAS POOR ESttHHAAR CkkOONMiiGOO ttHHEE AMOO MUUShhOO SAbEES QkkEE ttHEE QKiiEEROO QkkEE CkkONttHHiiGOO MEE SiiENttHOO ChhEEdOO EREES LO MEEjOOR ddEE Mii ViiddAAA QkKEE NiiNGUUNAA PiiNChhEE LEEAANddRAA NOOSS VAA A SEPARAARA MEEAMOOR ESOO ttHUU YAA LOOS SAAbbEESS SOOLOO ttHUUU && YYOO NAAMAASS && ME VAALEE VEERGAA A QkiiEEN LEE CkkAALEE SOOLOO EREESS MiiOO ddEE Mii && ddEE NAAddiiEE MAAS jAA!!!
   bbUEENOO MEE VOOii NOO LEE ddEEjEEN NiiNGUUN PRiibbAAdOO LEAANddRRAAS PORQkkEE SiINNOO FiiEERROO :@ PEENddEjAASS


   20 ddEE CkkAAddAA MEES MEEAMOOR


   YAA MEEROO 3 MEESEESS A ttHUU LAAddOO

   ddAANiiEELiittHHA ANdd CkkARLOOSS(LLL's


   SiiEEMPREE jUUNttHHOOSS   ttHHE EAMOO MUUShhOO (LLL'

More from ex_carlos

 1. 3ex_carlos
 2. 22ex_carlos
 3. 19ex_carlos
 4. 19ex_carlos
 5. 13ex_carlos
 6. 13ex_carlos
 7. 12ex_carlos
 8. 12ex_carlos
 9. 12ex_carlos
 10. 11ex_carlos
 11. 11ex_carlos
 12. 9ex_carlos
 13. 9ex_carlos
 14. 8ex_carlos
 15. 8ex_carlos
 16. 8ex_carlos
 17. 8ex_carlos
 18. 8ex_carlos
 19. 6ex_carlos
 20. 6ex_carlos