23rd Aug 2009

  1. Sign in
    1. Helloow geentee, aqui dee nueevoo con mi heermoosaw Deemeetriaaw! oh sisi! ellaa es heermoosaaw, dee nueevo abro mi fotoloog, solo paaraa 'algo' quee reealmentee vaalee laa peenaa, volveeree a firmaar & a ver quee taal mee vaa! :DD aamee laa phhootoo & el efeectooow! mee lees voooy; Kisses! bye


      Eliwwh