16th Oct 2009

 1. Sign in
  1. aiiiw loos extrañioooo


   akeee una fotoo de mii cinepoliandoo hhaha xkee soiii palomiiitaaa, rebolotiando en miisss sentimiientoos (8) aaa k shiidoo   esperoo tdoos i kada unoo d udds hahha imagiino k mui pokos pasan ia x akii poos sii iaa bnn rekete deskuidao el asuuntoo peroo pokoos pokoos aunk siceroos hahha

   grax x pasarr i jirmarr loos kieroo

   bessoos


   dioooss los bendigaa i los iene de fee kada diia, vivannn kada momentooo al maximiummm

More from gaby_zarco

 1. 23gaby_zarco
 2. 24gaby_zarco
 3. 2gaby_zarco
 4. 7gaby_zarco
 5. 30gaby_zarco
 6. 21gaby_zarco
 7. 3gaby_zarco
 8. 25gaby_zarco
 9. 22gaby_zarco
 10. 13gaby_zarco
 11. 12gaby_zarco
 12. 10gaby_zarco
 13. 28gaby_zarco
 14. 27gaby_zarco
 15. 26gaby_zarco
 16. 24gaby_zarco
 17. 21gaby_zarco