5th Feb 2009

 1. Sign in
  1. criiñuuu (:
   yaa eem toornees a teniir aqii.. juju
   t'estiimoo taaan neeniitooo!


   graciies peer tot el qee faas peer mii,
   peer estaar sempree am mii i soobretoot
   per fermee taant feeliizz (:   meencaanteeesss #
   IGSPETITAA~
   3019 ( L )
   t'estimooo.

More from igsterremoto1

 1. 18igsterremoto1
 2. 4igsterremoto1
 3. 14igsterremoto1
 4. 3igsterremoto1
 5. 19igsterremoto1
 6. 1igsterremoto1
 7. 17igsterremoto1
 8. 27igsterremoto1
 9. 12igsterremoto1
 10. 31igsterremoto1
 11. 30igsterremoto1
 12. 30igsterremoto1
 13. 29igsterremoto1
 14. 27igsterremoto1
 15. 20igsterremoto1
 16. 7igsterremoto1
 17. 2igsterremoto1
 18. 26igsterremoto1
 19. 15igsterremoto1
 20. 7igsterremoto1