26th Aug 2010

 1. Sign in
  1. '
   Muuchoo tieempo syn suubir footo DD: peero esqee el footoolog yaa aburree jaja meejor el faace :PP bnoo puees esaa footo con weraa eel dyaa qe juiimoos aah boosqe maagicooh bieen chydoo esee dyaa :) saaludoos ah ella porqee laa extraañoo mucho bnoo cuideenseh.


   » Ingryd Maartynes' ≈ KK)'

More from ingriid_pretty

 1. 21ingriid_pretty
 2. 9ingriid_pretty
 3. 23ingriid_pretty
 4. 31ingriid_pretty
 5. 2ingriid_pretty
 6. 23ingriid_pretty
 7. 11ingriid_pretty
 8. 5ingriid_pretty
 9. 31ingriid_pretty
 10. 6ingriid_pretty
 11. 2ingriid_pretty
 12. 23ingriid_pretty
 13. 17ingriid_pretty
 14. 13ingriid_pretty
 15. 5ingriid_pretty
 16. 3ingriid_pretty
 17. 2ingriid_pretty
 18. 1ingriid_pretty
 19. 29ingriid_pretty
 20. 28ingriid_pretty