17th Oct 2013

  1. Sign in
    1. BP (Kina) Holdings Limited försäljning förberedelse

      BP (Kina) har blivit en viktig aktör i landets olje- och industrin. BP dotterbolaget har verksamhet främst i flytande naturgasproduktion och import, bränsle, gasol gas marknadsföring, bensinstationer, smörjmedel, solenergi installationer och kemisk teknologi.

More from jaedee17

  1. 2jaedee17
  2. 20jaedee17
  3. 28jaedee17