20th Jul 2010

 1. Sign in
  1. kuelgo esta footoo del diia de la cireraaa ke no teniiaa fotoos y e vist0 estaaaa:D en el flog de la goordaaaa!
   G00rdaaas miii viiidddaaa!(L)

   Mejor amiggaa mañana 15 añ00s ke viejaa xd
   es koññaa kariñ0 si sabes ke erees mi viiddaa nen!(L)

   0Y TARDE KN LA MEJ0R AMIGAA!

   Aleeeteeeekyyer0000! mañanaaa(yn)

   +r0beertaa!

More from kiierotusonriisa

 1. 29kiierotusonriisa
 2. 16kiierotusonriisa
 3. 20kiierotusonriisa
 4. 9kiierotusonriisa
 5. 7kiierotusonriisa
 6. 4kiierotusonriisa
 7. 3kiierotusonriisa
 8. 30kiierotusonriisa
 9. 29kiierotusonriisa
 10. 25kiierotusonriisa
 11. 22kiierotusonriisa
 12. 21kiierotusonriisa
 13. 16kiierotusonriisa
 14. 30kiierotusonriisa
 15. 28kiierotusonriisa
 16. 27kiierotusonriisa
 17. 26kiierotusonriisa
 18. 25kiierotusonriisa
 19. 17kiierotusonriisa
 20. 15kiierotusonriisa
 21. 10kiierotusonriisa
 22. 9kiierotusonriisa
 23. 7kiierotusonriisa