30th Oct 2009

 1. Sign in
  1. Hola Naruteros!!! Subo foto del equipo nº 7, conformado por:*Sensei: Hakate Kakashi
   *Haruno Sakura
   *Uchiha Sasuke
   *Uzumaki Naruto

   Atte. Jyraiya

More from kyuby_vs_shukaku

 1. 17kyuby_vs_shukaku
 2. 11kyuby_vs_shukaku
 3. 28kyuby_vs_shukaku
 4. 20kyuby_vs_shukaku
 5. 17kyuby_vs_shukaku
 6. 15kyuby_vs_shukaku
 7. 14kyuby_vs_shukaku
 8. 4kyuby_vs_shukaku
 9. 2kyuby_vs_shukaku
 10. 30kyuby_vs_shukaku
 11. 28kyuby_vs_shukaku
 12. 25kyuby_vs_shukaku
 13. 28kyuby_vs_shukaku
 14. 25kyuby_vs_shukaku
 15. 24kyuby_vs_shukaku