8th Oct 2006

 1. Sign in
  1. ConversaCiiom pqe2.jpg




   hoaaaaaaaaa,,:P
   eee
   me suuena conociido ese
   saludoo
   aa sii
   Loss
   TELETUVIISS:P
   JAJAJ

   noo peQe??

   aaaaiiii

   Miii amooooorrrr!
   sabiias qe soss muchoo para mee noo??
   Sabiias qe no sabriia Qe hacs!!?
   Sabiias qe me muueroo si te pasa alGoo :(

   GraCiias porr:
   -porr serr mi Escorpiianoo :)
   -porr estarr siiempreee
   -porr cargarmee cn ... Noo iimporTaa :)
   -Porr serr mii PELOTUUVIIS :)
   -Porr seerr mii geMeLoo :)
   -porr seerr mii noviio XD
   -porr td en mii viidaaaa!
   -graciias porr td amoorr,, de Verdad!!
   SOSS MAS QE MII VIIIDAAAA!
   TENEELO RR SABIIDOO
   :)

   AprenDii a qeRertt en tam pok Tiiempo,,
   !!

   Siiempre Toii Ta??
   nunkk
   M faltess!
   xqe me muueroo ,,!
   ii sii muueroo,,
   no te veoo
   mas
   :(

   :P
   a rr
   !
   weno
   shaa toii
   deLiirandoo
   :S

   asiiqe m voii llemdoo ,,


   Ell rr BeSoo*


   EE
   MAGII
   FELIIZ CUMPLEE
   GORR,,
   TE DECEEOO
   LO MEJORR

   :)


   .·Natii·.

More from naty_25

 1. 19naty_25
 2. 10naty_25
 3. 9naty_25
 4. 7naty_25
 5. 6naty_25
 6. 4naty_25
 7. 2naty_25
 8. 30naty_25
 9. 29naty_25
 10. 26naty_25
 11. 24naty_25
 12. 23naty_25
 13. 21naty_25
 14. 20naty_25