30th Nov 2010

 1. Sign in
  1. NEEMBREE ESE DiiiAA ANDAVAA BN
   GRAVEE HAAAA AANDAVAA KON MADREEE
   DEKEE LOS MX FUEROON X NOSOTRAS HAAA
   SOOKEEE

   ALLER:
   PiiiNCHE REVAAA KON LOS RMG NO BOY
   A DECiiiR X QEE DiiiANA SE ENOOJAA


   DiiANiiTHAA ALLER ME MARKASTEE A Miii CEEL MAMOONA PA LLORAR ME REKAPASiiiTAS HA YAA SAVE QE LAA AMO MAMONAA
   TE EXTRAÑO YA KERiiAA MARCHiiTAAR
   SALUDOOOSS
   AAA Miii CLiiiKAA MAMONAS LAS EXTRAÑO YA SAVEN QE
   SE LES KiiiEREE....

   ROOJAA...
   CLiiKAZ..LOKOTHAZ..3see

More from yaz_beba2

 1. 5yaz_beba2
 2. 29yaz_beba2
 3. 3yaz_beba2
 4. 29yaz_beba2
 5. 27yaz_beba2
 6. 26yaz_beba2
 7. 21yaz_beba2
 8. 5yaz_beba2
 9. 26yaz_beba2
 10. 24yaz_beba2
 11. 18yaz_beba2
 12. 14yaz_beba2